2022  4

tháng 10  1

Tất tần tật về định danh phiên bản phần mềm

tháng 10 8, 2022 · 6 phút · Duy Trung

tháng 9  2

Vỡ lòng về mô tả dữ liệu - Phần 2: JSON Type Definition

tháng 9 29, 2022 · 5 phút · Duy Trung

Vỡ lòng về mô tả dữ liệu - Phần 1: JSON Schema

tháng 9 27, 2022 · 4 phút · Duy Trung

tháng 7  1

Sử dụng bare repository trong Git

tháng 7 2, 2022 · 3 phút · Duy Trung

2021  4

tháng 8  1

Sử dụng Ansible trên Windows (Subsystem for Linux)

tháng 8 6, 2021 · 4 phút · Duy Trung

tháng 7  1

Tối ưu hình ảnh trong Hugo

tháng 7 26, 2021 · 5 phút · Duy Trung

tháng 4  2

Syntax highlighting trong Hugo

tháng 4 26, 2021 · 4 phút · Duy Trung

Tree-shake Lodash trong Next.js

tháng 4 26, 2021 · 5 phút · Duy Trung

2019  5

tháng 10  1

Number trong Javascript: Dấu chấm động và IEEE 754

tháng 10 10, 2019 · 10 phút · Duy Trung

tháng 8  4

Bí kíp viết code “như một nhẫn giả”

tháng 8 26, 2019 · 10 phút · Duy Trung

Thiên kiến nhận thức: Khi tù nhân và nhà tù là một?

tháng 8 14, 2019 · 16 phút · Duy Trung

Hết năm 2018, tôi không giỏi như mọi người nghĩ

tháng 8 12, 2019 · 9 phút · Duy Trung

Lý giải sức tàn phá khủng khiếp của thảm họa “ngọt ngào” nhất lịch sử Boston

tháng 8 5, 2019 · 6 phút · Duy Trung