Chuyển đến nội dung chính

Bảng tin

2024

Lời tiên tri tự ứng nghiệm
·11 phút· loading · loading
Tâm Lý Học Self-Fulfilling-Prophecy Positive-Feedback-Loop Pygmalion-Effect Placebo-Effect
“Non cao cũng có đường trèo, Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi.”

2023

Tấn công tống tiền MongoDB
·3 phút· loading · loading
Bảo Mật Mongodb Ransom Ransacking
Tính tiện lợi không bắt buộc phải đánh đổi bằng tính an toàn.
Về Component được trang bị sẵn trong React
·9 phút· loading · loading
Lập Trình Javascript Reactjs New-Reactjs-Docs React.dev React-Suspense React-Strict-Mode
Code kỹ lắm rồi mà API cứ bị gọi 2 lần là sao?
Đừng làm vẩn đục component
·6 phút· loading · loading
Lập Trình React Javascript Reactjs New-Reactjs-Docs React.dev UseEffect

Mình cứ trong veo thì sợ gì.

Sổ tay Gúc-thủ: Kỹ thuật nâng cao và tiện ích
·9 phút· loading · loading
Hiệu Suất Productivity Googling
“Chúng tôi muốn Google trở thành bán cầu não thứ ba của đại chúng.” - Sergey Brin
Sổ tay Gúc-thủ: Kỹ thuật xây dựng từ khóa
·4 phút· loading · loading
Hiệu Suất Productivity Googling
“Bạn có thể thấy Google ngon, chứ tôi vẫn thấy nó tệ vl.” - Larry Page

2022

Trải nghiệm tồi tệ với Link trong Next.js
·4 phút· loading · loading
Lập Trình Javascript React Next.js Next.js Link Prefetch
s(ㆆ_ㆆ)s
Tất tần tật về định danh phiên bản phần mềm
·6 phút· loading · loading
Lập Trình Software-Engineering Software-Manangement Semver Semantic-Versioning Calver Npm

Làm sao để họ biết tôi đã thay đổi rất nhiều, nhất là khi tên tôi vẫn vậy?

Vỡ lòng về mô tả dữ liệu - Phần 2: JSON Type Definition
·5 phút· loading · loading
Lập Trình Javascript Json-Schema Jtd
Để lái xe giỏi thì cần tập lái nhiều hay trở thành kỹ sư kỹ thuật ô tô?
Vỡ lòng về mô tả dữ liệu - Phần 1: JSON Schema
·4 phút· loading · loading
Lập Trình Javascript Json-Schema
Để lái xe giỏi thì cần tập lái nhiều hay trở thành kỹ sư kỹ thuật ô tô?