Chuyển đến nội dung chính

Bảng tin

2024

Lời tiên tri tự ứng nghiệm
·11 phút· loading · loading
Tâm Lý Học Self-Fulfilling-Prophecy Positive-Feedback-Loop Pygmalion-Effect Placebo-Effect
“Non cao cũng có đường trèo, Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi.”

2023

Tấn công tống tiền MongoDB
·3 phút· loading · loading
Bảo Mật Mongodb Ransom Ransacking
Tính tiện lợi không bắt buộc phải đánh đổi bằng tính an toàn.
Về Component được trang bị sẵn trong React
·9 phút· loading · loading
Lập Trình Javascript Reactjs New-Reactjs-Docs React.dev React-Suspense React-Strict-Mode
Code kỹ lắm rồi mà API cứ bị gọi 2 lần là sao?
Đừng làm vẩn đục component
·6 phút· loading · loading
Lập Trình React Javascript Reactjs New-Reactjs-Docs React.dev UseEffect

Mình cứ trong veo thì sợ gì.

2022

Trải nghiệm tồi tệ với Link trong Next.js
·4 phút· loading · loading
Lập Trình Javascript React Next.js Next.js Link Prefetch
s(ㆆ_ㆆ)s
Tất tần tật về định danh phiên bản phần mềm
·6 phút· loading · loading
Lập Trình Software-Engineering Software-Manangement Semver Semantic-Versioning Calver Npm

Làm sao để họ biết tôi đã thay đổi rất nhiều, nhất là khi tên tôi vẫn vậy?

Vỡ lòng về mô tả dữ liệu - Phần 2: JSON Type Definition
·5 phút· loading · loading
Lập Trình Javascript Json-Schema Jtd
Để lái xe giỏi thì cần tập lái nhiều hay trở thành kỹ sư kỹ thuật ô tô?
Vỡ lòng về mô tả dữ liệu - Phần 1: JSON Schema
·4 phút· loading · loading
Lập Trình Javascript Json-Schema
Để lái xe giỏi thì cần tập lái nhiều hay trở thành kỹ sư kỹ thuật ô tô?
Có thể bạn không cần đến Effect
·24 phút· loading · loading
Lập Trình React Javascript Reactjs New-Reactjs-Docs React.dev UseEffect

Hiệu ứng hay hệ quả có thể đến sau hoặc không, nhưng nguyên nhân thì chắc chắn đến trước.

Trạng thái của component trong React
·7 phút· loading · loading
Lập Trình Javascript Reactjs New-Reactjs-Docs React.dev Reactjs-Basic UseState

Dalai Lama trong thế giới của component nói: “We don’t grow, we change”.