Thiên kiến nhận thức: Khi tù nhân và nhà tù là một?

Lời hát trong “Hotel California” lại vang lên: “…We are all just prisoners here, of our own device…”

tháng 8 14, 2019 · 16 phút · Duy Trung