Sử dụng Ansible trên Windows (Subsystem for Linux)

Cách tốt nhất để sử dụng Ansible trên Windows đó là …dùng Linux. ...

tháng 8 6, 2021 · 4 phút · Duy Trung