Về Component được trang bị sẵn trong React

Tại sao component của tôi luôn render 2 lần? ...

tháng 4 30, 2023 · 8 phút · Duy Trung

Đừng làm vẩn đục component

Mình cứ trong veo thì sợ gì. ...

tháng 3 18, 2023 · 6 phút · Duy Trung

Trải nghiệm tồi tệ với Link trong Next.js

(ㆆ_ㆆ) ...

tháng 12 16, 2022 · 4 phút · Duy Trung

Vỡ lòng về mô tả dữ liệu - Phần 2: JSON Type Definition

Để lái xe giỏi thì cần tập lái nhiều hay trở thành kỹ sư kỹ thuật ô tô? ...

tháng 9 29, 2022 · 5 phút · Duy Trung

Vỡ lòng về mô tả dữ liệu - Phần 1: JSON Schema

Để lái xe giỏi thì cần tập lái nhiều hay trở thành kỹ sư kỹ thuật ô tô? ...

tháng 9 27, 2022 · 4 phút · Duy Trung

Có thể bạn không cần đến Effect

Hiệu ứng hay hệ quả có thể đến sau hoặc không, nhưng nguyên nhân thì chắc chắn đến trước. ...

tháng 8 15, 2022 · 23 phút · Duy Trung

Trạng thái của component trong React

Dalai Lama trong thế giới của component nói: “We don’t grow, we change”. ...

tháng 8 14, 2022 · 7 phút · Duy Trung

Tree-shake Lodash trong Next.js

Lý Tiểu Long nói đại ý: không sợ kẻ biết 1 vạn kiểu đá, chỉ sợ kẻ tập 1 kiểu 1 vạn lần. Vậy kẻ đá được 1 vạn kiểu 1 vạn lần có chắc là vô đối? ...

tháng 4 26, 2021 · 5 phút · Duy Trung

Ưu tiên undefined hơn null!

Lão Tử nói: “Đạo mà diễn tả được thì đó không còn là đạo bất biến nữa, tên mà gọi ra được thì đó không còn là tên bất biến nữa.” ...

tháng 3 20, 2021 · 4 phút · Duy Trung

Number trong Javascript: Dấu chấm động và IEEE 754

0.1 + 0.2 !== 0.3 (╯ ͡• ͜ʖ ͡•)╯┻━┻ ...

tháng 10 10, 2019 · 10 phút · Duy Trung