Chuyển đến nội dung chính

Placebo-Effect

loading · loading ·

2024

Lời tiên tri tự ứng nghiệm
·11 phút· loading · loading
Tâm Lý Học Self-Fulfilling-Prophecy Positive-Feedback-Loop Pygmalion-Effect Placebo-Effect
“Non cao cũng có đường trèo, Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi.”