Tất tần tật về định danh phiên bản phần mềm

Làm sao để họ biết tôi đã thay đổi rất nhiều, nhất là khi tên tôi vẫn vậy? ...

tháng 10 8, 2022 · 6 phút · Duy Trung