Sử dụng bare repository trong Git

Chưa rõ Github lưu trữ code như thế nào? Khởi đầu trần trụi tại đây, sát nghĩa là vậy. ...

tháng 7 2, 2022 · 3 phút · Duy Trung