Number trong Javascript: Dấu chấm động và IEEE 754

0.1 + 0.2 !== 0.3 (╯ ͡• ͜ʖ ͡•)╯┻━┻ ...

tháng 10 10, 2019 · 10 phút · Duy Trung