Chuyển đến nội dung chính

#

Đại loại là sổ tay, nôm na để nguệch ngoạc, thường khi uống nâu đá.

Em ei, cho anh ly bạc xỉu size vừa nhé…

Tin mới nhận

Lời tiên tri tự ứng nghiệm
·11 phút· loading · loading
Tâm Lý Học Self-Fulfilling-Prophecy Positive-Feedback-Loop Pygmalion-Effect Placebo-Effect
“Non cao cũng có đường trèo, Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi.”
Tấn công tống tiền MongoDB
·3 phút· loading · loading
Bảo Mật Mongodb Ransom Ransacking
Tính tiện lợi không bắt buộc phải đánh đổi bằng tính an toàn.
Về Component được trang bị sẵn trong React
·9 phút· loading · loading
Lập Trình Javascript Reactjs New-Reactjs-Docs React.dev React-Suspense React-Strict-Mode
Code kỹ lắm rồi mà API cứ bị gọi 2 lần là sao?
Đừng làm vẩn đục component
·6 phút· loading · loading
Lập Trình React Javascript Reactjs New-Reactjs-Docs React.dev UseEffect

Mình cứ trong veo thì sợ gì.

Sổ tay Gúc-thủ: Kỹ thuật nâng cao và tiện ích
·9 phút· loading · loading
Hiệu Suất Productivity Googling
“Chúng tôi muốn Google trở thành bán cầu não thứ ba của đại chúng.” - Sergey Brin
Sổ tay Gúc-thủ: Kỹ thuật xây dựng từ khóa
·4 phút· loading · loading
Hiệu Suất Productivity Googling
“Bạn có thể thấy Google ngon, chứ tôi vẫn thấy nó tệ vl.” - Larry Page