☕ Tí tách, tí tách

Một cuốn sổ để tự nhắc mình phải ghi chép mỗi khi uống nâu đá.

Cho anh ly bạc xỉu size vừa nhé!

Tấn công tống tiền MongoDB

Tính tiện lợi không bắt buộc phải đánh đổi bằng tính an toàn. ...

tháng 8 29, 2023 · 3 phút · Duy Trung

Về Component được trang bị sẵn trong React

Tại sao component của tôi luôn render 2 lần? ...

tháng 4 30, 2023 · 8 phút · Duy Trung

Đừng làm vẩn đục component

Mình cứ trong veo thì sợ gì. ...

tháng 3 18, 2023 · 6 phút · Duy Trung

Trải nghiệm tồi tệ với Link trong Next.js

(ㆆ_ㆆ) ...

tháng 12 16, 2022 · 4 phút · Duy Trung

Tất tần tật về định danh phiên bản phần mềm

Làm sao để họ biết tôi đã thay đổi rất nhiều, nhất là khi tên tôi vẫn vậy? ...

tháng 10 8, 2022 · 6 phút · Duy Trung

Vỡ lòng về mô tả dữ liệu - Phần 2: JSON Type Definition

Để lái xe giỏi thì cần tập lái nhiều hay trở thành kỹ sư kỹ thuật ô tô? ...

tháng 9 29, 2022 · 5 phút · Duy Trung

Vỡ lòng về mô tả dữ liệu - Phần 1: JSON Schema

Để lái xe giỏi thì cần tập lái nhiều hay trở thành kỹ sư kỹ thuật ô tô? ...

tháng 9 27, 2022 · 4 phút · Duy Trung

Có thể bạn không cần đến Effect

Hiệu ứng hay hệ quả có thể đến sau hoặc không, nhưng nguyên nhân thì chắc chắn đến trước. ...

tháng 8 15, 2022 · 23 phút · Duy Trung

Trạng thái của component trong React

Dalai Lama trong thế giới của component nói: “We don’t grow, we change”. ...

tháng 8 14, 2022 · 7 phút · Duy Trung

Sử dụng bare repository trong Git

Chưa rõ Github lưu trữ code như thế nào? Khởi đầu trần trụi tại đây, sát nghĩa là vậy. ...

tháng 7 2, 2022 · 3 phút · Duy Trung