Tối ưu hình ảnh trong Hugo

Một bức ảnh có sức nặng hơn vạn lời nói. Và còn có sức nặng hơn nếu nó nhẹ hơn! ...

tháng 7 26, 2021 · 5 phút · Duy Trung

Syntax highlighting trong Hugo

Code hay dở chưa biết, nhìn phải đẹp đã. ...

tháng 4 26, 2021 · 4 phút · Duy Trung