Về Component được trang bị sẵn trong React

Tại sao component của tôi luôn render 2 lần? ...

tháng 4 30, 2023 · 8 phút · Duy Trung

Đừng làm vẩn đục component

Mình cứ trong veo thì sợ gì. ...

tháng 3 18, 2023 · 6 phút · Duy Trung

Có thể bạn không cần đến Effect

Hiệu ứng hay hệ quả có thể đến sau hoặc không, nhưng nguyên nhân thì chắc chắn đến trước. ...

tháng 8 15, 2022 · 23 phút · Duy Trung

Trạng thái của component trong React

Dalai Lama trong thế giới của component nói: “We don’t grow, we change”. ...

tháng 8 14, 2022 · 7 phút · Duy Trung